Torf odkwaszony do 7,5 pH.
  Opakowanie 60 litrów.

Torf ten przeznaczony jest głównie jako okrywa do uprawy pieczarek.
Wyrób został wyprodukowany z torfu wysokiego pochodzenia organicznego, wydobytego z własnych pokładów torfowych.
Na 1m3torfu o niskim stopniu rozkładu, dużej pojemności wodnej i powietrznej dodano 25 kg kredy.

UWAGA!
Wyrób na skutek długotrwałego przetrzymywania w opakowaniach lub przechowywania w temperaturze powyżej 20oC może zmienić swój skład chemiczny, co może mieć ujemny wpływ na rozwój roślin.
Dodana do torfu kreda znacznie przyspiesza proces jego przemiany. Stąd też w celu zapobieżenia różnym ujemnym skutkom, wyrób należy dokładnie przewietrzyć na kilka dni przed jego użyciem, a w razie potrzeby dokonać parowania.
  Torf odkwaszony do 7,5 pH.
  Opakowanie 80 litrów.

Torf ten przeznaczony jest głównie jako okrywa do uprawy pieczarek.
Wyrób został wyprodukowany z torfu wysokiego pochodzenia organicznego, wydobytego z własnych pokładów torfowych.
Na 1m3torfu o niskim stopniu rozkładu, dużej pojemności wodnej i powietrznej dodano 25 kg kredy.

UWAGA!
Produkt na skutek długotrwałego przetrzymywania w opakowaniach bądź w temperaturze powyżej 20oC może zmienić swój skład chemiczny, co może mieć ujemny wpływ na rozwój roślin.
Dodana do torfu kreda znacznie przyspiesza proces jego przemiany. Aby zapobiec różnym ujemnym skutkom, wyrób należy dokładnie przewietrzyć na kilka dni przed jego użyciem, a w razie potrzeby dokonać jego parowania.
  Torf odkwaszony do 6,5 pH.
  Opakowanie 60 litrów.

Produkt pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, otrzymywany przez rozdrobnienie torfu wysokiego lub przejściowego i dodanie kredy.  Torf odkwaszony do 6,5 pH.
  Opakowanie 80 litrów.

Produkt pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, otrzymywany przez rozdrobnienie torfu wysokiego lub przejściowego i dodanie kredy.

Produkty

substrat - ziemia uniwersalna
torf - ziemia uniwersalna
ziemia torfowa do iglaków
torf odkwaszony
torf kwasny
torf specjalny
maty uprawowe

Copyright 2005 © by Krzysztof P.